پربحث ترین عناوین
به نام خدا


پایگاه اطلاع رسانی بنا در راستای خبر و اطلاع رسانی در همه حوزه ها با رویکردی اقتصادی فعالیت خود را آغاز کرده است.
این پایگاه بر آن است تا با حمایت از اقتصاد ملی در راستای تحقق اهداف عالی کشور عزیرمان ایران فعالیت کند. «بنا» فعالیت خود را بر پایه گسترش اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در اقتصاد کشور شروع کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی بنا بدون هیچ رویکرد سیاسی و نگاهی جانب دارانه، فعالیت های اقتصادی کشور را به نقد و چالش می کشد.